Начало

AVADIRECT

Начало

 AVADIRECT.net е Вашият партньор в бизнеса!

148571 df1e977d5425

 счетоводна компания „Авана” е финансово-счетоводно предприятие, специализирано в предоставянето на счетоводни и данъчни услуги на месни и чуждестранни физически и юридически лица. В компанията работят предимно млади хора, притежаващи специализирано счетоводно образование, които са в състояние да предоставят счетоводни, данъчни и консултански услуги от най-добро качество. Предлагаме абонаментно счетоводно обслужване с възможност за избиране на различни пакети с услуги:
          - Абонаментно счетоводно обслужване с вариант на online счетоводство;
          - Извършване на еднократни счетоводни услуги;
          - Обработка на работни заплати;
          - Публикуване на годишни отчети;
          - Извършване на разнообразни административни услуги;
          - Предоставяне на адрес за кореспонденция с данъчната администрация.
     Компанията ни е обезпечена с необходимия счетоводен, търговски, управленски, складов и ТРЗ софтуер. Освен това разполагаме с цифрови сертификати за електронен подпис, с които извършваме обмен на данни с институциите.
     Като доказани професионалисти, ние следим всички измемения в нормативната база и тези от тях, които засягат клиентите ни, свеждаме до тяхното знание.
    Държим на лоялното парньорство и на коректните взаимоотношения с клиентите си. Наша първостепенна задача е да осигурим тяхното данъчно спокойствие.
    Всички които ни познават, са убедени, че сме професионалисти, на които могат спокойно да се доверят. Доверете се и Вие.